Thunder aktīvās izplūdes sistēmas garantija un atgriešanas nosacījumi

Garantijas karte ir elektroniskā veidā izrakstīts rēķins ar datiem par preču apmaksu. Rēķinā ir norādīts preces saņemšanas datums, no kura sākas garantijas laiks. Rēķinā var būt norādīts arī garantijas termiņš, ar kuru pircējs var iepazīties pirms pirkuma veikšanas. Garantijas talons ir derīgs tikai tad, ja tajā pareizi un precīzi norādīts preces nosaukums, preces kods, pārdošanas datums.

Tāpat svarīgi zināt, ka pircējs nevar pretendēt uz garantiju – tas ir brīvprātīgs pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja solījums, tāpēc vienai un tai pašai precei dažādos veikalos var būt atšķirīgi garantijas nosacījumi.

Garantijas remonts ir bez maksas, kamēr ir spēkā garantijas laiks.

 1. Ja pārdomājat un nolemjat atteikties no pasūtītajām precēm, tad Latvijas Republikas likums “Par patērētāju tiesību aizsardzību” un Ministru kabineta noteikumi Nr. №207 tiesības 14 kalendāro dienu laikā lauzt līgumu un atgriezt interneta veikalā iegādātās preces atpakaļ pārdevējam. Tāpat “Par patērētāju tiesību aizsardzību” likuma 12.panta 6.daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces drošību un kvalitāti preces atgriešanas tiesību darbības laikā. Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai, izmantojot atgriešanas tiesības, preces transportēšanas laikā netiktu bojātas. Armikus SIA patur tiesības atteikt pircējam preces atgriezt vai ieturēt kompensācijas maksu, ja prece ir bojāta, nepilnīga vai zaudējusi savu sākotnējo stāvokli. Lai vienotos par preču atgriešanu, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu armikus@inbox.lv vai pa tālruni +371 26544000.
 2. Ja precei tiek konstatēts defekts, Armikus SIA piedāvā nomaiņu vai naudas atmaksu 72 stundu laikā.
 3. Atgrieztajai precei jābūt visām preces komplektējošām detaļām, kā arī papildus piederumiem, ja tādi atradās iepakojumā. Jūs esat atbildīgs/a par visām preces sastāvdaļām. Ja precei nav visas sastāvdaļas, to nevar apmainīt vai atmaksāt.
 4. Prece ir jāatgriež tajā iepakojumā, kādā tā tika piegādāta. Iepakojumam jābūt neskartam, tīram un jāatbilst prasībām preču atgriešanai Armikus SIA.
 5. Jums ir tiesības atteikt pirkumu, par to oficiāli rakstiski paziņojot pa e-pastu armikus@inbox.lv 14 darba dienu laikā no pirkuma datuma. Par atgriešanas apstiprinājumu ziņu saņemsiet uz savu e-pasta adresi vai pa tālruni Ja neesat saņēmis apstiprinājumu, varat sazināties ar mums pa tālruni +371 26544000. Atceļot pirkuma-pārdošanas līgumu, 14 darba dienu laikā jāvienojas ar pārdevēju par atgriešanas veidu pa tālruni vai e-pasts (visi jautājumi par precēm un to transportēšanu uz pārdevēja norādīto vietu). Atceļot līgumu, par preci samaksātā nauda tiks atgriezta 5 (piecu) darba dienu laikā no atgriešanas apstiprināšanas dienas. Piegādes izmaksas pircējam un tālāk, atgriešana pārdevējam netiek atgrieztas.
 6. Jums nav tiesību atkāpties no pārdošanas līguma, ja:

6.1 Ja sabojājat preci vai būtiski maināt izskatu.

 • Skaņas ģeneratora korpusam ir mehāniski bojājumi vai metināšanas pēdas. Metināšana, lai uzstādītu stiprinājumus, ir atļauta, bet garantija nav spēkā.
 • Skaņas ģeneratoram tika izjaukts korpuss, kā rezultātā tika bojāta rūpnīcas mitruma aizsardzība.
 • Skaņas ģenerators tika uzstādīts ar skaņās caurumu uz augšu vai uz priekšu, kā rezultātā iekšpusē bagātīgi sakrājās netīrumu nogulsnes, kas apgrūtināja darbību un izraisīja neatgriezeniskas skaļruņa deformācijas un skaņas kropļojumus.
 • Elektroniskie vadības bloki ir bojāti
 • Bojāti oriģinālie vadu kabeļi, kas izraisa elektronisko vadības bloku īssavienojumu.

6.2. Ja oficiāls atteikums nav iesniegts 14 dienu laikā.

 1. Ja iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu sfēras svārstībām, kuras Pārdevējs nav spējīgs kontrolēt.
 2. Citos likumā noteiktajos gadījumos.
Поделиться: