Garantijas, preču atgriešanas un apmaiņas noteikumi interneta veikalā Thunder.lv

Garantijas karte ir elektroniskā veidā izrakstīts rēķins ar datiem par preču apmaksu. Rēķinā ir norādīts preces saņemšanas datums, no kura sākas garantijas laiks. Rēķinā var būt norādīts arī garantijas termiņš, ar kuru pircējs var iepazīties pirms pirkuma veikšanas. Garantijas talons ir derīgs tikai tad, ja tajā pareizi un precīzi norādīts preces nosaukums, preces kods, pārdošanas datums.
Svarīgi arī zināt, ka garantiju nevar pieprasīt – tā ir pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja brīvprātīgs apsolījums, tādēļ vienai un tai pašai precei dažādos veikalos var būt dažādi garantijas nosacījumi.
Garantijas remonts ir bez maksas, kamēr ir spēkā garantijas laiks.
Prece tiek piegādāta kā gatavs komplekts, kuram nepieciešams pieslēgšana un uzstādīšana profesionālajā servisā. Komplektā ir iekļauti norādījumi elektroniskās daļas pievienošanai automašīnai uz BMW X5/X6 piemērā. Mēs nesniedzam norādījumus katrai konkrētai automašīnai, jo vadu atrašanās vieta ar barošanu un CAN-bus ir ļoti individuāla katram modelim. Informācija par nepieciešamajiem vadiem un to atrašanās vietu ir pieejama dažādās diagnostikas programmās, ieskaitot dilera vai to analogus.
Tāpat mēs nesniedzam instrukcijas skaņas ģeneratoru uzstādīšanai uz automašīnas virsbūves. Piemēri un ieteikumi ir pieejami mūsu mājas lapā https://thunder.lv/lv/uzstadisana/ . Uzstādīšana konkrētai automašīnai jāveic profesionālā servisā ar individuālu pieeju katram konkrētajam auto.

 1. Ja pārdomājat un nolemjat atteikties no pasūtītajām precēm, tad Latvijas Republikas likums “Par patērētāju tiesību aizsardzību” un Ministru kabineta noteikumi Nr. №207 tiesības 14 kalendāro dienu laikā lauzt līgumu un atgriezt interneta veikalā iegādātās preces atpakaļ pārdevējam. Tāpat “Par patērētāju tiesību aizsardzību” likuma 12. panta 6. daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces drošību un kvalitāti preces atgriešanas tiesību darbības laikā. Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai, izmantojot atgriešanas tiesības, preces transportēšanas laikā netiktu bojātas. Armikus SIA patur tiesības atteikt pircējam preces atgriezt vai ieturēt kompensācijas maksu, ja prece ir bojāta, nepilnīga vai zaudējusi savu sākotnējo stāvokli. Lai vienotos par preču atgriešanu, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu armikus@gmail.com vai pa tālruni +371 26544000. Atgriešana notiek Omniva Rīgas Kleistu ielas Mego pakomātā var ar kurjeru pēc adreses Kurzemes prospekts 98.
 2. Ja precei tiek konstatēts defekts, Armikus SIA piedāvā nomaiņu vai naudas atmaksu 72 stundu laikā.
 3. Atgrieztajai precei jābūt visām preces komplektējošām detaļām, kā arī papildus piederumiem, ja tādi atradās iepakojumā. Jūs esat atbildīgs/a par visām preces sastāvdaļām. Ja precei nav visas sastāvdaļas, to nevar apmainīt vai atmaksāt.
 4. Prece ir jāatgriež tajā iepakojumā, kādā tā tika piegādāta. Iepakojumam jābūt neskartam, tīram un jāatbilst prasībām preču atgriešanai Armikus SIA.
 5. Jums ir tiesības atteikt pirkumu, par to oficiāli rakstiski paziņojot pa e-pastu armikus@gmail.com 14 darba dienu laikā no pirkuma datuma. Par atgriešanas apstiprinājumu ziņu saņemsiet uz savu e-pasta adresi vai pa tālruni Ja neesat saņēmis apstiprinājumu, varat sazināties ar mums pa tālruni +371 26544000. Atceļot pirkuma-pārdošanas līgumu, 14 darba dienu laikā jāvienojas ar pārdevēju par atgriešanas veidu pa tālruni vai e-pasts (visi jautājumi par precēm un to transportēšanu uz pārdevēja norādīto vietu). Atceļot līgumu, par preci samaksātā nauda tiks atgriezta 5 (piecu) darba dienu laikā no atgriešanas apstiprināšanas dienas. Piegādes izmaksas pircējam un tālāk, atgriešana pārdevējam netiek atgrieztas, tā kā mēs ar piegādi nenodarbojamies, bet Omniva savu darbu ir izdarījusi.
 6. Jums nav tiesību atkāpties no pārdošanas līguma, ja:
  6.1 Sabojājat preci, mainiet tehniskos parametrus vai izskatu.
  Neatmaksājams:
  Ja bija konstatēts, ka skaņas ģeneratori bija uzstādīti horizontālā plaknē ar to ķermeņa pusi, kur skaņas izeja atrodas augšējā daļā un iekšpusē uzkrātas netīrumi un mitrums, un laika gaitā aizsegas skaņas izvads ar netīrumu slāni.
  Skaņas ģeneratoru uzstādīšanai izmantota metināšana un uz korpusa redzamas cita metāla pēdas.
  Aktīvās izplūdes sistēmas elektroniskie vadības bloki ir bojāti nekvalificēta savienojuma rezultātā.
  Notika īssavienojums nekvalificēta savienojuma rezultātā.
  Aktīvās izplūdes sistēmas elektroniskie vadības bloki ir bojāti mitruma iekļūšanas rezultātā.
  Tika izmantots barošanas spriegums, kas pārsniedz 14 voltus.
  6.2 Ja prece ir skaidri identificēta kā lietota.
  6.3 Ja oficiāls atteikums nav iesniegts 14 dienu laikā.
  6.4 Ja iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu sfēras svārstībām, kuras Pārdevējs nav spējīgs kontrolēt.
  6.5. Citos likumā noteiktajos gadījumos.
Поделиться: